Geen huurverhogingen meer: Huurders moeten wel opletten!

hui 1jpg

Er zijn door kantonrechters meerdere huurverhogingen afgewezen, omdat deze niet voldoen aan Europese wetgeving.

Voor verhuurders van vrije sectorwoningen kan dit grote financiële gevolgen hebben, aangezien zij vrezen voor een miljardenstrop. Maar hoe zit het met de huurders?

De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) benadrukt de mogelijke gevolgen van deze gerechtelijke uitspraken.

Volgens de geldende regels mogen verhuurders jaarlijks de huren verhogen met de inflatie, plus een extra toeslag.

Deze extra toeslag is echter niet verplicht, wat volgens kantonrechters resulteert in onduidelijke verschillen in huurverhogingen, wat in strijd zou zijn met Europese regelgeving.

Dit kan betekenen dat veel huurders recht hebben op een financiële compensatie, maar dit is nog niet definitief. Verhuurders hebben beroep aangetekend en de Hoge Raad zal zich in de komende maanden buigen over de kwestie van huurverhogingen.

Als het vermoeden van de Hoge Raad bevestigd wordt over het te veel betalen door huurders, staat verhuurders mogelijk een enorme kostenpost te wachten. Bij een volledige nederlaag kan het bedrag dat verhuurders moeten terugbetalen oplopen tot 6,4 miljard euro.

In het geval dat de inflatiecorrectie blijft gehandhaafd maar de extra toeslag niet, kan de schade oplopen tot maximaal 1,7 miljard euro.

Een potentieel verlies van 87,4 miljard euro aan huurinkomsten kan voortvloeien uit een verbod op toekomstige huurverhogingen tot 2040, waardoor de totale waarde van Nederlandse huurwoningen in de vrije sector met 24 tot 40 procent kan dalen volgens de IVBN.

Kijkers Steenrijk, Straatarm woedend: ‘Deze jongen staat op de site van Radar!’

IVBN-directeur Judith Norbart waarschuwt voor mogelijke negatieve gevolgen voor de samenleving ondanks de voordelige uitkomst voor huurders.

“Het huurverhogingsbeding heeft een belangrijke rol bij het realiseren van bijna 1 miljoen nieuwe woningen. Vernietiging hiervan kan gevolgen hebben voor maatschappelijke kapitaalverstrekkers die nodig zijn voor deze ontwikkeling.”

De IVBN voorziet grote problemen als verhuurders miljarden moeten terugbetalen vanwege een eventuele vernietiging van het huurverhogingsbeding. “Dit kan leiden tot liquiditeitsproblemen bij verhuurders en schade toebrengen aan pensioendeelnemers,” zoals de IVBN aangeeft.

“Een verminderd investeringskapitaal zal leiden tot stagnatie in de nieuwbouw en aanzienlijke stijgingen in de markthuren, wat de scheefgroei op de woningmarkt verder zal vergroten.”

1. Uitspraak rechters lijkt voordelig maar toch een waarschuwing!
2. Soms lijkt iets te mooi om waar te zijn.
3. Deze streep zorgt toch voor een bittere nasmaak…
4. Waar we alleen even geen rekening mee houden…
5. Ook hier zitten behoorlijke haken en ogen aan vast!

author avatar
Mischa P.
Hoi. Ik ben Mischa P., altijd nieuwsgierig en vol vragen. Als onderzoeksjournalist duik ik diep in elk verhaal, op zoek naar de naakte waarheid. Dit artikel? Een klein stukje van mijn wereld, recht uit het hart.
Scroll naar boven