Nieuws voor katteneigenaren: Avondklok gaat in op deze datum!

katjejpg

Vanaf 15 april wordt in de gemeente Houten van kattenbezitters verwacht dat ze hun huisdieren binnenhouden.

Gedurende een periode van drie maanden, tot 15 juli, geldt deze avondklok voor katten.

Hoewel katteneigenaren niet verplicht zullen worden en handhavers niet actief op katten zullen jagen, wordt er een beroep gedaan op hun gezond verstand door de gemeente.

De motivatie achter deze maatregel is gerelateerd aan de bescherming van vele vogelsoorten.

Het laten rondzwerven van katten ’s nachts kan leiden tot het overlijden van veel jonge vogels.

Volgens ecoloog Chris Smit zijn katten jaarlijks verantwoordelijk voor het overlijden van 17 tot 200 miljoen vogels, wat aanzienlijke schade toebrengt aan de vogelpopulatie.

Om deze reden wil de Nederlandse Vogelbescherming huisdiereigenaren bewust maken van hun verantwoordelijkheid.

De aanbeveling is om katten permanent binnen te houden of, indien niet mogelijk, in een afgesloten buitenruimte te laten verblijven.

Een alternatief is om katten aan te lijnen, vergelijkbaar met hoe honden worden uitgelaten.

De Vogelbescherming Vlaanderen steunt dit idee en juicht de oproep toe.

“Ook in Vlaanderen zouden de katteneigenaars hun dieren ’s nachts beter binnenhouden tijdens het broedseizoen, van maart tot augustus,”

“Vooral de tuinvogels zouden daar wel bij varen. Denk maar aan soorten als de merel, de mus, de mezen, het winterkoninkje en het roodborstje.”

Loslopende katten blijven meestal niet beperkt tot de tuin, wat een groot risico vormt voor vogels die laag broeden.

“Kuikens in nesten zijn bijzonder kwetsbaar. Ook de vrouwelijke vogels die eieren warmhouden lopen in het broedseizoen groot gevaar door katten.”

author avatar
Mischa P.
Hoi. Ik ben Mischa P., altijd nieuwsgierig en vol vragen. Als onderzoeksjournalist duik ik diep in elk verhaal, op zoek naar de naakte waarheid. Dit artikel? Een klein stukje van mijn wereld, recht uit het hart.
Scroll naar boven