Vanaf 1 juli: Deze dieren mag je niet meer als huisdier hebben!

hdd 1jpg

Een nieuwe wet zal binnenkort van kracht worden, gericht op het reguleren van het houden van huisdieren en het verminderen van het aantal bijzondere en potentieel gevaarlijke huisdieren.

Vanaf 1 juli van dit jaar zal de ‘positieflijst’ van kracht zijn, waarop dertig huisdieren staan die nog steeds zijn toegestaan.

Een groep van zes wetenschappers heeft deze lijst na vijf jaar onderzoek samengesteld om een einde te maken aan discussies over welke huisdieren geschikt zijn om in huiselijke omgevingen gehouden te worden.

Op de lijst van dieren die niet langer als huisdier gehouden mogen worden, staan onder andere de Russische dwerghamster en het gordeldier. Naast chinchillas, servalkatten en hamsters zijn ook stokstaartjes en egels niet langer toegestaan. 

Tineke Kramer, dierenarts en viroloog die bij de opstelling van de lijst betrokken was, benadrukt dat alles in het rapport zorgvuldig gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek.

Niet alle eigenaren van huisdieren zijn echter blij met deze veranderingen. Een van hen merkt op: “Met de capibara is nog nooit iets voorgevallen. Terwijl de goudhamster, die wel op de lijst staat, de ninja is onder de knaagdieren.”

Ondanks de kritiek van sommige diereneigenaren, verwelkomt Stichting AAP de positieflijst. Ze benadrukken de onvoorspelbaarheid van bepaalde dieren, zoals de moeraskat, waarvan het houden als huisdier als twijfelachtig wordt beschouwd.

Hieronder afgebeeld is de positieflijst waarop alle dieren vermeld staan die gehouden mogen worden als huisdier.

1.Deze lijst vormt de afsluiting van alle discussies.
2. Negatief, deze dieren mogen niet langer als huisdier worden gehouden.
3. De geschiktheid van deze dieren voor huiselijke omgevingen staat ter discussie!
4. Niet alle eigenaren zijn tevreden met deze nieuwe regeling!
5. Er zullen zowel voorstanders als tegenstanders zijn…

author avatar
Mischa P.
Hoi. Ik ben Mischa P., altijd nieuwsgierig en vol vragen. Als onderzoeksjournalist duik ik diep in elk verhaal, op zoek naar de naakte waarheid. Dit artikel? Een klein stukje van mijn wereld, recht uit het hart.
Scroll naar boven